Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Kerststollen.nl. Als u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 

1. Wet koop op Afstand

Kerststollen.nl verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Voor een weergave van deze wet, zie Wet Koop op Afstand.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW. Kerststollen.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Als u hierdoor wordt benadeeld, zullen wij u per e-mail berichten. U heeft dan het recht om uw bestelling te annuleren.

 

3. Levering

Kerststollen.nl levert alleen in Nederland. Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. Voor de verzending van haar product werkt Kerststollen.nl met een partner. Kerststollen.nl heeft de vrijheid om van partner te wisselen. Als is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling beantwoorden, heeft Kerstsstollen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Kerststollen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Als een product niet op voorraad is, zal er contact met u worden opgenomen over de levertijd. Vindt u de levertijd niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over als u volledige bedrag is bijgeschreven op de bankrekening Kerststollen.nl. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Kerststollen.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering kan worden beschouwd, gaat het risico over op de afnemer.

 

4. Betaling

Betaling gaat per overboeking of iDEAL. De artikelen worden pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag op de bankrekening van Kerststollen.nl. Maatwerk bestellingen kunnen eventueel achteraf betaald worden binnen 8 dagen na factuurdatum. Als u met enige betaling in gebreke bent, heeft Kerststollen.nl het recht een volgende levering op te schorten of niet uit te voeren. In geval de afnemer in gebreke blijft van haar betalingsverplichting, geldt bij verstrijken van de betalingsperiode een rente van 1,5% per maand. Tevens komen alle reële gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Kerststollen.nl maakt teneinde voldoening van de vordering te verkrijgen, voor rekening van de afnemer.

 

5. Klachten

Als u niet tevreden bent over een artikel, dient u binnen 24 uur na ontvangst de klacht schriftelijk te melden. Na overleg kunt u de artikelen retourneren. Kerststollen.nl vergoedt niet de verzendkosten voor het retourneren. Neemt u bij ontevredenheid over een artikel altijd contact op met Kerststollen.nl, zodat wij dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen.

 

6. Over Kerststollen.nl

Kerststollen.nl is gevestigd aan de Gezellenstraat 4, 3861 RD in Nijkerk. (alleen postadres)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer : 32103879.
BTW nummer: NL-1926.55.139.B01
Bankrekening ING: 50.97.453


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland.